Om Løvaas Gården

Om Løvaas Gården

Linda Vørøs Bjørvik og Robert Vørøs driv Løvaas Gården, som og inkluderer Neset gård. Gården har vært i familien til Linda i mange år og ho overtar som odelsjente. 

Linda og Robert har fem barn. Foreldrene til Linda er og bosatt på gården, så vi er tre generasjoner bosatt her.

Hos oss skal inkludering, miljøhensyn og fokus på ressursene være utgangspunkt for driften vår. 

Hjort og ullgris er vår hovedsattsing innen kjøtt. Gode beiter gir svært god kvalitet på vårt kjøtt.

Me har Debio sertifikat for deler av drifta og driv økoliogisk på eit område av gården.

Arna Jordsortering AS, HT gjerde Bergen AS, VAREGGA - Mat fra Bergen AS og DAL Næring AS er selskap vi driv fra gården vår. 

For oss er lokal handel og samarbeid viktig - vi benytter lokale leverandører og støtter lokale lag og organsiasjoner i Arna. 

Om du har spørsmål til oss er det bare å ta kontakt: tlf 97 55 55 75 eller kontakt@bergenhjort.no 

Velkommen til gards

Helsing 

Linda og Robert