Arna Jordsortering AS

Et familie eid selskap – med fokus på kvalitet. Startet av grunder Atle Bjørvik i 1996. Familien Bjørvik er 100% eier av; Arna Jordsortering AS og DAL Næring AS. 

 

Arna Jordsortering AS har drevet med anleggsgartnertjenester, graving, massemottak, jordproduksjon, råstoffutvinning, grunnarbeid, betongarbeid og salg av; stein, singel, sand, grus, ferdigplen og torvtak siden 1996. Vår viktigste ressurs er våre medarbeidere – vi har fokus på å videreutvikle våre medarbeidere, slik at vi hele tiden kan levere de beste produkta og utføre det beste arbeidet til enhver tid. For oss er HMS i fokus – vi skal ha 0 skader på personell og utstyr, samtidig som vi leverer kvalitet uten at vi påfører ytremiljø skader og forurensing. Vårt kvalitetssystem skal være kunden og våre medarbeidere sin trygghet. Selskapet er eid av familien Bjørvik.

Vi lager Bergens beste jord