Løvaas Gården

Våre ansatte er vår viktigste resurs – fokus på HMS og miljøriktige løsninger skal sikre oss 0 uønska hendelser.

 

Våre kunder og leverandører skal oppleve at avtaler holdes, den beste service leveres og kvalitet fra våre medarbeidere i alt vi gjør.

 

Våre løyver og konsesjoner – skal gi ansatte, kunder, leverandører og myndigheter målbare miljø resultat

Våre verdier: ærlighet – utvikling – trivsel – ansvar