Massetipp

Miljøet er vårt fokus -

Vårt masse mottak er regulert av løyve fra Bergen kommune og utslippstilatelse fra Fylkesmannen i Hordaland  - sammen med vårt kvalitetssystem.

Arna Jordsortering AS ønsker å utvikle den beste råstoffproduksjonen, slik at gjenbruksgraden på masser vi tar i mot - igjen kan være en nyttig ressurs i Bergen og omegn.

Vi har HMS i fokus - og stiller de kravene som myndighetene har satt som leveringsbetingelser. Det bety at til oss kan du levere:

 

Rene masser, som:

 • Naturlige jord- og steinmasser
 • Betong*
 • Takstein*
 • Asfalt
 • Park og hageavfall
 • Hestemøkk

*Gjeld bare rene fraksjoner uten; maling, fuger eller innhold av andre avfallsfraksjoner

 

Kunder skal signere Egenerklæring ved levering

Tiltakshaver (dvs. grunneier, entreprenør eller utbygger) plikter å undersøke, samt dokumentere v/levering av fyllmasser og betong- ikke er forurenset. Er massen fra følgende steder, skal massen analyseres og dokumenteres rene, før levering til Arna Jordsortering AS:

 • Innenfor Bergen bompengering
 • Bensinstasjon/tankanlegg
 • Mekanisk verksted/skipsverft
 • I eller i næreheten av jernbane eller tilstøtende virksomhet
 • Galvaniseringsverk
 • Impregneringsverk
 • Alle typer industri
 • Avfallsmottak/deponi
 • Masser tatt opp v/malte betongflater / grunnmurer fra før år 2000.

I tilegg skal masser fra Bergen sentrum og bynære områder med bebyggellse (f.eks. Laksevåg og Sandviken)- Analyseres og dokumenteres rene før levering til Arna Jordsortering AS. Vi tar ikke imot betong, tegl eller takstein som er overflate behandlet.

Arna jordsortering AS vil ta stikkprøver og avviks fakturere for opprydning- levering til godkjent mottak hvis massen inneholder forurensing.

 

 

Våre rådgivere utfører tjenester som:

 • Jordprøver
 • Miljøkartlegging av bygg og konstruksjoner
 • Planlegging av utfylling av masser

IMG 9188