Matsamvirke

Løvaas Gården er ein del av Kvamme & Langedalen matsamvirke. Me jobbar med ein studie for å etablering av felles foredling av lokalmat, produsert i Bergen for det lokale markedet. 

Me har med oss Kvamme gard, Myrdal gård og Lavik gården. Me har med dette samla mykje kompetanse innan jordbruk og kjøttproduksjon. 

#Handlelokalt